Podatki za Slovenijo

novih primerov (dan)

11

novih smrtnih primerov (dan)

3,854

smrtnih primerov (skupaj)

opravljenih testov (skupaj)

190,324

potrjenih primerov (skupaj)

175,210

okrevanih primerov (skupaj)

V primeru, da je 0 pri št. novih primerov, pomeni, da še čakamo na današnje podatke. Viri: NIJZ, Johns Hopkins, WHO, WorldMeter.

Celotna Slovenija

 • Pouk na daljavo od 5. razreda osnovne šole in v srednjih šolah od ponedeljka (19.10.2020)

 • Zaprejo se tudi vrtci

 • Zaprti tudi dijaški in študentski domovi, razen za tiste dijake oz. študente, ki nimajo drugih možnosti bivanja

 • Javni potniški promet bo deloval s tretjino kapacitet.

 • podaljšanje veljavnosti turističnih bonov tudi v 2021

 • začasno je prepovedano zbiranje več kot 6 ljudi (shodi, poroke in verski obredi). Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ - razen, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in skupinam sodelavcev do največ šest oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela in uporabljajo zaščito nosne in ustne sluznice

 • ZAČASNO SE OMEJI PREHAJANJA MED STATISTNIČNIMI REGIJAMI

 • obvezno nošenje mask povsod, tudi na prostem in v osebnih vozilih, razen ob predpisanih izjemah *izjeme spodaj

ZAPRE SE VSE, RAZEN:

 • Gostilne/Restavracije lahko nudjo dostavjo hrane tudi v nočnih urah

 • Odprte trgovine: živilske trgovine, drogerije, trgovine z gradbenim in tehničnim materialom ter trgovine za male živali

 • Hoteli samo za tuje delegacije, diplomacijo in profesionalni šport


**OMEJITEV GIBANJA in POLICIJSKA URA**

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere, ko gre za:

 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

 •  prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog,

 •  dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami. Izjemoma je, ob upoštevanju priporočil NIJZ, za posameznike dovoljeno prehajanje v izjemah navedenih spodaj.

Izjeme pri prehajanju med regijami

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami. Izjemoma je, ob upoštevanju priporočil NIJZ, za posameznike dovoljeno prehajanje za:

 1.  prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

 7. dostop do storitev za nujne primere,

 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

Izjeme pri nošenju mask

Obvezno nošenje mask ne velja za:

 1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti

 2. učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku

 3. vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno

 4. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci

 5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala

 6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre

 7. prevoze z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva

Več informacij o strani in kontakt

Za vse ideje, informacije ter predloge za www.protikoroni.si spletno stran, prosimo uporabite obrazec tukaj ali pa nas kontaktirajte na [email protected]. Seznam vseh predlogov in izboljšav tukaj.

© 2020 CNJ digital agency Vse pravice pridržane.
Informacije na strani povzete iz virov NIJZ, WHO, Johns Hopkins University, Worldmeter, Gov.si. Za točnost podatkov ne odgovarjamo.