Podatki za Slovenijo

1,663

novih primerov (dan)

9

novih smrtnih primerov (dan)

211

smrtnih primerov

307.243

opravljenih testov

17,646

potrjenih primerov

7,299

okrevanih primerov

10,136

trenutno aktivnih primerov (ocena)

377

potrjenih primerov / 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dnevih

V primeru, da je 0 pri št. novih primerov, pomeni, da še čakamo na današnje podatke. Viri: NIJZ, Johns Hopkins, WHO, WorldMeter.

Celotna Slovenija

 • Pouk na daljavo od 5. razreda osnovne šole in v srednjih šolah od ponedeljka (19.10.2020)

 • podaljšanje veljavnosti turističnih bonov tudi v 2021

 • začasno je prepovedano zbiranje več kot 6 ljudi (shodi, poroke in verski obredi). Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ - razen, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in skupinam sodelavcev do največ šest oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela in uporabljajo zaščito nosne in ustne sluznice

 • Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6.00 do 21.00 le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 2 metra (razen za osebe iz istega gospodinjstva)

 • Ponujanje storitev neposredno potrošnikom v diskotekah in nočnih klubih je prepovedano

 • Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko

 • Število oseb v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.«

 • aktivacija dodatnih rezerv v slovenskem zdravstvenem sistemu


Potniški promet kot do zdaj – z upoštevanjem ukrepov

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič je pojasnil, da za zdaj ne nameravajo ustavljati javnega potniškega prometa. Da to ne bo potrebno, je potnike pozval k upoštevanju ukrepov in uporabi aplikacije #OstaniZdrav. Vozniki namreč sporočajo, da nekateri potniki ne spoštujejo njihovih opozoril glede upoštevanja preventivnih ukrepov, kot je uporaba maske.


**OMEJITEV GIBANJA in POLICIJSKA URA**

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere, ko gre za:

 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

 •  prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog,

 •  dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami. Izjemoma je, ob upoštevanju priporočil NIJZ, za posameznike dovoljeno prehajanje v izjemah navedenih spodaj.

Dodatno za RDEČE regije

Rdeče regijeVlada bo vsakih 7 dni, ponovno ocenila situacijo v posameznih regijah.

Koroška, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Zasavska, Savinjska, Podravska, Goriška, Primorsko-Notranjska, Pomurska Jugovzhodna Slovenija in Posavska (pregled regij)

 • Fitnes centri: ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe je prepovedano

 • Gostilne/Restavracija: opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih (gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) je prepovedano (razen v primeru dostave jedi in pijač, za dejavnost strežbe jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter v primeru osebnega prevzema jedi in pijač)

 • Gostilne v nastanitvenih objektih: opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije ter marine), je dovoljeno med 6. in 21. uro

 • v kozmetičnih in frizerskih salonih je dovoljena le po ena stranka

 • ZAČASNO SE OMEJI PREHAJANJA MED STATISTNIČNIMI REGIJAMI

 • obvezno nošenje mask povsod, tudi na prostem in v osebnih vozilih, razen ob predpisanih izjemah *izjeme spodaj

Izjeme pri prehajanju med regijami

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami. Izjemoma je, ob upoštevanju priporočil NIJZ, za posameznike dovoljeno prehajanje za:

 1.  prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

 7. dostop do storitev za nujne primere,

 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

Izjeme pri nošenju mask

Obvezno nošenje mask ne velja za:

 1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti

 2. učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku

 3. vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno

 4. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci

 5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala

 6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre

 7. prevoze z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva

Več informacij o strani in kontakt

Za vse ideje, informacije ter predloge za www.protikoroni.si spletno stran, prosimo uporabite obrazec tukaj ali pa nas kontaktirajte na [email protected]. Seznam vseh predlogov in izboljšav tukaj.

© 2020 CNJ digital agency Vse pravice pridržane.
Informacije na strani povzete iz virov NIJZ, WHO, Johns Hopkins University, Worldmeter, Gov.si. Za točnost podatkov ne odgovarjamo.

Policijska ura v Sloveniji -> vsak dan med 21. in 6. uro! Stanje v SLO