Coughing.png
Kašljanje

Običajno suh kašelj

Breathing.png
Težave pri dihanju

Utesnjenost ter zadihanost

Fever.png
Vročina

Vročina nad 37.8°C

Opis simptomov

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus.

Iz poročanja Kitajske lahko sklepamo, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih.

Tudi natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, po poročanju Kitajske se ocenjuje, da je smrtnost 2 % - 4 %. Večina umrlih je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje v laboratoriju. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah.

Vir: NIJZ

Kako se prenaša?

Nov koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, razdalja do bolnika 1,5 m.  Možno je, da se z novim koronavirusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še zanesljivo dokazano.

Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus prenašal po zraku (aerogeno), se svetuje previdnost in zaščita pri posebej tveganih posegih v zdravstveni ustanovi (npr. ob bronhoskopiji, kjer nastaja kužni aerosol). Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če smo na razdalji 1,5 m) ne predstavlja tveganja.

Za zdaj ni znano, ali je možen prenos okužbe preko potu. Znano je, da se virus prenaša z izločki dihal, njegova nukleinska kislina je bila najdena tudi v krvi in blatu, vendar ni znano, ali se virus prenaša s telesnimi tekočinami, ki ne izhajajo iz dihal.

Trenutno še ni znano, kako dolgo lahko virus preživi na površinah. Ostali koronavirusi lahko na površinah preživijo nekaj ur do nekaj dni. Razkužila lahko učinkovito uničijo virus in preprečijo, da bi virus prešel na človeka.

ALI JE OSEBA PO PREBOLELI BOLEZNI ZAŠČITENA PRED PONOVNO OKUŽBO?
Podatka o tem, ali smo po preboleli bolezni pred ponovno okužbo zaščiteni, še ni.  

Vir: NIJZ

Inkubacijska doba

Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale koronaviruse in preliminarne podatke, pa je ocenjena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno 6 dni.

Vir: NIJZ

Kako poteka testiranje?

Testiranje se izvede pri bolnikih:

-  z akutno okužbo dihal, ki so bili v 14 dneh pred začetkom bolezni v tesnem stiku [1] s potrjenim primerom COVID-19 in

- pri osebah z vročino in kašljem ali težkim dihanjem, ki so v 14 dneh pred začetkom bolezni potovali ali bivali na območjih, kjer se pojavlja koronavirus

- pri bolnikih s težko akutno okužbo dihal, pri katerih je potrebno bolnišnično zdravljene

[1] Npr. bivanje z bolnikom v skupnem gospodinjstvu, opravljanje dela v istem prostoru, obisk bolnika v bolnišnici,….

Odločitev o izvedbi testiranja na okužbo z novim koronavirusom sprejme lečeči zdravnik na podlagi definicije primera (dostopno na naslednji povezavi), ki se glede na spreminjajočo epidemiološko situacijo po svetu spreminja in dopolnjuje.

Samoplačniško testiranje zdrave osebe ni smiselno, ker daje osebi, pri kateri je rezultat testiranja negativen, lažen občutek varnosti.

Samoplačniško testiranje ni mogoče zaradi razporejanja razpoložljivih sredstev osebam, ki testiranje potrebujejo.

VSTOPNE TOČKE lahko najdete tukaj

Vir: NIJZ

Kako poteka zdravljenje?

V Sloveniji imamo nacionalne smernice klinične obravnave bolnikov z COVID-19, ki narekujejo, da je zdravljenje simptomatsko. To pomeni, da blažimo prisotne simptome in znake bolezni. V primeru najtežjih in življenje ogrožajočih stanj pa imamo v Sloveniji na voljo vse ukrepe, ki so trenutno priporočeni v svetu.

Zaenkrat zdravila, ki bi učinkoval proti koronavirusu, ni. V primeru okužbe se zdravi oz. blaži simptome.

Vir: NIJZ

Imate simptome?

Da bi preprečili širjenje novega koronavirusa, je treba dosledno upoštevati navodila pristojnih:

1. Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročino, kašelj, oteženo dihanje, ki je značilno za pljučnico), OSTANITE DOMA, izogibajte se stikom z drugimi ljudmi.

2. PO TELEFONU (SEZNAM KONTAKTNIH ŠTEVILK tukaj) se posvetujete s svojim izbranim osebnim zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokličite najbližjo dežurno ambulanto, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.

3. Zdravnik bo potrdil ali ovrgel sum na okužbo. Če bo sum upravičen, vam bo zdravnik dal navodila za samoizolacijo, razen če bo ugotovil, da vaše stanje kritično, vas bo napotil v zdravstveno ustanovo (t.i. vstopno točko za odvzem brisa).

4. Do te zdravstvene ustanove se peljite z osebnim avtomobilom in NE z javnim prevozom (vlak, avtobus, taksi). Kašljajte v robec ali rokav. Pred odhodom od doma si umijte roke z vodo in milom. VSTOPNE TOČKE lahko najdete tukaj.

5. Zdravnik, ki vam bo vzel bris, bo glede na vaše zdravstveno stanje ocenil, kje boste počakali na rezultate testa.

6. Po prejemu rezultata vas bo zdravnik obvestil o nadaljnjih ukrepih.

© 2022 Vse pravice pridržane.
Informacije na strani so povzete iz virov NIJZ, WHO, Johns Hopkins University, Worldmeter, Gov.si. Za točnost podatkov ne odgovarjamo.
Stran izdelala digitalna agencija CNJ digital.